رتبه بندی تورنمنت

نام تورنمنت: اولین تورنومنت تابستانه کاپفا با 2 ملیون جوایز نقد

تاریخ آغاز: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

  تیم امتیاز کل
1761
perspoolis
0
1762
پرسپولیس1399
0
1763
آریاناکاشان
0
1764
رویسا
0
1765
fcking
0
1766
استقلال2020
0
1767
sina
0
1768
FCRONIZ
0
1769
دربی کانتی
0
1770
fctaybad
0
1771
FC Manchester United
0
1772
big stars
0
1773
FC TAG
0
1774
montazer99
0
1775
Fc Kadoos Lisar
0
1776
kermania city
0
1777
perspolisss iran
0
1778
manchester
0
1779
مهيارها
0
1780
Juentus
0